W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

BEZPIECZNE OSIEDLA – Kleczków

Wczoraj szczególną opieką objęte zostało osiedle Kleczków. Spotykaliśmy się z mieszkańcami, członkami Rady Osiedla – jesteśmy, sprawdzamy, reagujemy. W trakcie kontroli ujawniliśmy między innymi pojazdy, które kierujący pozostawili poza wyznaczonymi miejscami do parkowania, w strefach zamieszkania, a także w miejscach obowiązywania znaków zakaz zatrzymywania, czy tam gdzie nie było1,5 metra dla pieszych na chodniku. Apelujemy o parkowanie „z głową”.

BD