W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

21 października 2021 r. (czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 98 mandatów na kwotę 10 850 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 26 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 31 blokad;
• pouczyli 14 osób;
• wszczęli 5 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.