W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PROFILAKTYCY W DZIAŁANIU – BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY, CYBERPRZEMOC

Od lat dostosowujemy nasze programy prewencyjne do odbiorców. “Bezpieczna droga do szkoły” to jeden z głównych programów realizowanych przez naszych funkcjonariuszy. Tym razem strażnicy mówili dodatkowo o odpowiedzialności prawno – karnej nieletnich i zagrożeniach w sieci. W końcu każdy dzień przybliża dzieci, później młodzież do pełnoletności. Ważne aby skorzystali z niej mądrze z czystą kartą.

Zajęcia poprowadzili funkcjonariusze z Zespołu ds. Koordynacji Programów Prewencyjnych i Zespołu Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego.

 

 

 

KB