W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

22,23,24 października 2021 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 198 mandatów na kwotę 27050 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 35 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 27 blokad;
• pouczyli 29 osób;
• wszczęli 75 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.