W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

25 października 2021 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 60 mandatów na kwotę 7800 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 8 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 11 blokad;
• pouczyli 12 osób;
• wszczęli 7 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.