W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PIĄTKI Z PROFILAKTYKĄ

Wrocław to duże miasto, dlatego też bezpieczne dziecko, to takie, które jest świadome zagrożeń z jakimi może się spotkać. A jest ich naprawdę dużo, chociażby poranny pośpiech w drodze do szkoły i związany z nim, duży ruch na ulicach. “Szybciej będzie, jak skrócę drogę lub przebiegnę na czerwonym świetle! Pewnie się uda?! W końcu robię tak z Mamą lub z Tatą” – mówi jedno z dzieci.

Jeżeli taki przykład idzie z góry, to trudno się dziwić, że uczniowie idą w ślad za rodzicami, czy opiekunami. Niebezpieczne zachowania pieszych zalicza się do głównych przyczyn wypadków w miastach z ich udziałem. Nie ryzykuj życia i zdrowia! Nasi funkcjonariusze zawsze podkreślają, że priorytetem jest bezpieczeństwo. Dlatego, nie na “skróty” i nie na szybko! Jeśli przechodzimy przez jezdnię to zawsze “z głową” i należytą uważnością.
Strażnicy z Zespołu ds. koordynacji programów prewencyjnych oraz Zespołu szkoleń i doskonalenia zawodowego w tym tygodniu prowadzili zajęcia w:
– Szkole Podstawowej nr 4 na ul. Powstańców Śląskich;
Szkole Podstawowej “Navigo” na ul. Jastrzębiej;
Przedszkolu “Gajowickie Skrzaty” na ul. Gajowickiej;
Szkole Podstawowej nr 12 na ul. Janiszewskiego.
„MiniRatownik” czyli autorski program z zakresu udzielania pierwszej pomocy:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 18 na ul. Poznańskiej.
Spotkania z Seniorami:
– Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej;
– Przestrzeń Trzeciego Wieku, pl. Solidarności.
KB