W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

21,22,23 stycznia 2022 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 246 mandatów na kwotę 63800 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 25 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 53 blokady;
• pouczyli 24 osoby;
• wszczęli 98 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.