W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

STOP SMOG – kontrole

21,22,23 stycznia 2022 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy prowadzili kontrole, pod kątem przestrzegania przepisów „antysmogowych”.
Wyniki w tabeli poniżej.

 

BD