W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKO PATROL W DZIAŁANIU – śmietnik przy ulicy Tkackiej

W trakcie kontroli stwierdzono, że w przy okazji remontu w jednym z lokali przy ulicy Tkackiej wyrzucono gruz na teren pobliskiej strefy zamieszkania (D-40) i trawnik pod zarządem gminnym. Ponadto sprawca naruszył warunki gospodarowania odpadami w sposób zagrażający środowisku, poprzez ich niezabezpieczenie i doprowadzenie do pylenia oraz spłukiwania pozostałości na grunt. Ustalono osobę odpowiedzialną, ukarano mandatem karnym i zobowiązano do uprzątnięcia terenu.

 

BD