W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 104 mandaty na kwotę 31890 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 7 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 7 blokad;
• pouczyli 9 osób;
• wszczęli 24 postępowania w związku z ujawnieniem wykroczenia.