W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

STOP SMOG – kontrole

24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy prowadzili kontrole, pod kątem przestrzegania przepisów „antysmogowych”.
Wyniki w tabeli poniżej.

BD