W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

25 stycznia 2022 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 125 mandatów na kwotę 25200 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 20 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 32 blokady;
• pouczyli 7 osób;
• wszczęli 36 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.