W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

12 maja 2022 r. (czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 87 mandatów na kwotę 26750zł;
• wydali dyspozycje odholowania 34 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 8 blokad;
• pouczyli 12 osób;
• wszczęli 4 postępowania w związku z ujawnieniem wykroczenia.