W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

13,14,15 maja 2022 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 180 mandatów na kwotę 45830 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 19 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 15 blokad;
• pouczyli 18 osób;
• wszczęli 28 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.