W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

16 maja 2022 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 82 mandaty na kwotę 23000 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 28 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 26 blokad;
• pouczyli 6 osób;
• wszczęli 5 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.