W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PATROL INTERWENCYJNY W DZIAŁANIU – wykroczenia drogowe

Codzienność, czyli kontrole i interwencje z zakresu ruchu drogowego. Kierowcy zostali ukarani m.in za niestosowanie się do znaku zakaz ruchu (B-1)oraz zakaz zatrzymywania z tabliczką informującą o odholowaniu na koszt właściciela (B-36 + T-24).

BD