W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

18 maja 2022 r. (środa) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 136 mandatów na kwotę 29800 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 13 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 36 blokad;
• pouczyli 15 osób;
• wszczęli 6 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.