W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

19 maja 2022 r. (czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 96 mandatów na kwotę 26050 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 10 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 21 blokad;
• pouczyli 17 osób;
• wszczęli 3 postępowania w związku z ujawnieniem wykroczenia.