W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

01 czerwca 2022 r. (środa) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 71 mandatów na kwotę 14350 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 10 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 24 blokady;
• pouczyli 18 osób;
• wszczęli 20 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.