W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

02 czerwca 2022 r. (czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 107 mandatów na kwotę 20400 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 9 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 35 blokad;
• pouczyli 10 osób;
• wszczęli 24 postępowania w związku z ujawnieniem wykroczenia.