W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

06 czerwca 2022 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 114 mandatów na kwotę 31050 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 15 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 18 blokad;
• pouczyli 8 osób;
• wszczęli 25 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.