W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

07 czerwca 2022 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 92 mandaty na kwotę 28650 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 10 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 11 blokad;
• pouczyli 8 osób;
• wszczęli 43 postępowania w związku z ujawnieniem wykroczenia.