W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

08 czerwca 2022 r. (środa) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 109 mandatów na kwotę 25650 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 7 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 36 blokad;
• pouczyli 16 osób;
• wszczęli 28 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.