W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

09 czerwca 2022 r. (czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 76 mandatów na kwotę 19550 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 19 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 15 blokad;
• pouczyli 23 osoby;
• wszczęli 23 postępowania w związku z ujawnieniem wykroczenia.