W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

10,11,12 czerwca 2022 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 178 mandatów na kwotę 53600 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 21 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 10 blokad;
• pouczyli 15 osób;
• wszczęli 70 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.