W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 146 mandatów na kwotę 33600 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 8 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 46 blokad;
• pouczyli 19 osób;
• wszczęli 55 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.