W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

CZERWCOWE SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

W odpowiedzi na liczne prośby, napływające do nas z rad osiedli oraz placówek oświatowych, strażnicy miejscy spotykają się z mieszkańcami, aby rozmawiać o bezpieczeństwie, jak również o problemach mieszkańców. Staramy się wspierać lokalną społeczność na różne sposoby poprzez kontrole, podejmowane interwencje, ale także poprzez uczestnictwo w ważnych dla mieszkańców wydarzeniach.

Połowa czerwca już prawie za nami, w tym czasie mogliście spotkać strażników osiedli, jak również funkcjonariuszy z Zespołu ds. monitoringu mobilnego, Patroli Konnych, Zespołu ds. szkoleń i doskonalenia zawodowego, Zespołu ds. koordynacji programów prewencyjnych, Animal Patrolu, Oddziału Patrolowo – Interwencyjnego, Patrolu Rowerowego:

– na Oporowie przy ulicy Harcerskiej z Radą Osiedla Oporów;

– na Brochowie przy ulicy Konduktorskiej z Radą Osiedla Brochów;

– w „Partnerstwie dla Leśnicy i okolic” z Radą Osiedla Leśnica;

– na Festynie Jedności w Szkole Podstawowej 44 przy ulicy Wilanowskiej z Radą Osiedla Psie Pole – Zawidawie;

 – na Pawłowicach przy Jeziorku Pawłowickim z Radą Osiedla Pawłowice;

– na Księżu z Radą Osiedla Księże;

– na festynie osiedlowym w SP nr 71, ul. Podwale z Radą Osiedla Przedmieście Świdnickie;

– na Jagodnie przy ulicy Sygnałowej, Radą Osiedla Jagodno;

– na Wojszycach przy ulicy Terenowej;

– na festynie z Radą Osiedla Karłowice – Różanka;

– w Parku Klecińskim z Radą Osiedla Klecina;

– w Centrum Historii Zajezdnia;

– przy ul. Karpnickiej z Radą Osiedla Pracze Odrzańskie;

– na festynach przy ul. Osobowickiej i ul. Pęgowskiej z Radami Osiedli Osobowice – Rędzin oraz Radą Osiedla Świniary;

– w czasie akcji deKUPaż z Radą Osiedla Nadodrze.

KB