W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

14 czerwca 2022 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 123 mandaty na kwotę 23360 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 5 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 48 blokad;
• pouczyli 16 osób;
• wszczęli 18 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.