W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Dzielimy się wiedzą z Fundacją Ukraina

Fundacja Ukraina z siedzibą we Wrocławiu zwróciła się o pomoc do Straży Miejskiej Wrocławia, w związku z planowanym szkoleniem wolontariuszy. Organizacja posiada liczną bazę wolontariuszy i dbając o ich rozwój oraz wiedzę, nie tylko merytoryczną zorganizowano wewnętrzną szkołę. Nasza funkcjonariuszka Beata Dopierała podzieliła się wiedzą i nauczyła praktycznych działań w zakresie pierwszej pomocy. W czasie szkolenia swoimi doświadczeniami i pomocą służyły również strażniczki Iwanna Kurzawa i Nadija Czipko, znające doskonale problemy z jakimi muszą się zmierzyć osoby, zamierzające osiedlić się w Polsce, podjąć tu naukę i pracę.

 

BD