W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

15, 16 czerwca 2022 r. (środa, czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 143 mandaty na kwotę 37400 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 25 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 14 blokad;
• pouczyli 32 osoby;
• wszczęli 29 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.