W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

17,18,19 czerwca 2022 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 176 mandatów na kwotę 34000 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 74 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 37 blokad;
• pouczyli 16 osób;
• wszczęli 35 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.