W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 86 mandatów na kwotę 21710 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 3 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 21 blokad;
• pouczyli 13 osób;
• wszczęli 9 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.