W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

21 czerwca 2022 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 94 mandaty na kwotę 25050 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 36 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 14 blokad;
• pouczyli 16 osób;
• wszczęli 21 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.