W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

22 czerwca 2022 r. (środa) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 83 mandaty na kwotę 14450 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 25 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 29 blokad;
• pouczyli 11 osób;
• wszczęli 21 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.