W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

23 czerwca 2022 r. (czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 59 mandatów na kwotę 7950 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 4 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 24 blokady;
• pouczyli 12 osób;
• wszczęli 18 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.