W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKO PATROL W DZIAŁANIU – kontrole i interwencje

ulica Żernicka, a Jerzmanowska – w trakcie kontroli funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska ujawnili miejsce naruszenia warunków gospodarowania odpadami, wyciek substancji ropopochodnych do gruntu. W związku z wykrytymi nieprawidłowościami na sprawcę nałożono mandat karny.
ulica Pawłowicka – ujawniano przepełniony zbiornik bezodpływowy, który doprowadził do wylania się fekaliów. Za zaistniałą sytuację nałożono na sprawcę mandat karny.
– kontrola skupów metali kolorowych w trakcie której ujawniono naruszenie gospodarowania odpadami w sposób zagrażający środowisku poprzez wyciek substancji ropopochodnych do gruntu, a także naruszenia warunków zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Na sprawców nałożono mandat karny.

ulica Św. Jerzego – w czasie akcji „Bezpieczna droga do szkoły” zauważono ułamaną gałąź nad chodnikiem, która zagrażała bezpieczeństwu dzieci oraz przechodniów. Miejsce zabezpieczono oraz wezwano Straż Pożarną, która usunęła konary;

– kontrole dobrostanu koni, które w dorożkach przewożą turystów po Wrocławiu. Stan zwierząt bardzo dobry, uwag nie było.

 

KB/BD