W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

28 czerwca 2022 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 39 mandatów na kwotę 4100 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 6 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 16 blokad;
• pouczyli 10 osób;
• wszczęli 31 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.