W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

KOSZTOWNY PROCEDER

W dniu 29 czerwca ok. godziny 11:00 na ul. Paczkowskiej funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska w trakcie kontroli podmiotów gospodarczych ujawnili trzech sprawców wykroczeń, którzy naruszyli przepisy z zakresu gospodarowania odpadami w sposób zagrażający środowisku.

Sprawcy popełnili wykroczenia doprowadzając do wycieków substancji ropopochodnych na grunt, oraz dwa wykroczenia z zakresu niedopełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne odpadów pochodzących z działalności gospodarczej zawierających m.in. przepracowane oleje , a także jedno niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z popełnionymi wykroczeniami na sprawców wykroczeń nałożono sześć mandatów w łącznej wysokości 3000 zł