W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

29 czerwca 2022 r. (środa) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 62 mandaty na kwotę 20750 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 16 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 18 blokad;
• pouczyli 8 osób;
• wszczęli 22 postępowania w związku z ujawnieniem wykroczenia.