W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

30 czerwca 2022 r. (czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 55 mandaty na kwotę 6900 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 21 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 17 blokad;
• pouczyli 18 osób;
• wszczęli 25 postępowania w związku z ujawnieniem wykroczenia.