W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKO KONTROLA

Funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska w dniu 30 czerwca prowadzili eko kontrole miedzy innymi na ul. Gazowej i ul. Myszkowskiej. W wyniku tych kontroli ujawnili naruszenie przepisów przez podmiot gospodarczy.

 Na ul. Gazowej ujawniono sprawcę wykroczenia, który dopuścił się nieprawidłowego gospodarowania odpadami tj. w sposób zagrażający środowisku przez gromadzenie odpadów niezgodnie z warunkami decyzji środowiskowej w tym na pryzmach leżących na gruncie, wraz z odpadami zanieczyszczonymi przepracowanymi płynami eksploatacyjnymi, samarami etc. Na sprawcę wykroczenia nałożono mandat karny w wysokości 500 zł.

Natomiast przy ulicy Myszkowskiej stwierdzono naruszenie warunków sporządzania formularzy przyjęcia odpadów – opisując je niezgodnie ze stanem rzeczywistym uniemożliwiając identyfikację. Na sprawcę nałożono mandat karny w wysokości 500 zł.