W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

01,02,03 lipca 2022 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 115 mandatów na kwotę 31450 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 33 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 26 blokad;
• pouczyli 21 osób;
• wszczęli 57 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.