W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

06 lipca 2022 r. (środa) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 90 mandatów na kwotę 21750 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 13 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 19 blokad;
• pouczyli 16 osób;
• wszczęli 21 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.