W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

27 lipca 2022 r. (środa) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 94 mandaty na kwotę 15100 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 14 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 28 blokad;
• pouczyli 23 osoby;
• wszczęli 13 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.