W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

28 lipca 2022 r. (czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 85 mandatów na kwotę 22390 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 6 pojazdów;
• pouczyli 16 osób;
• wszczęli 19 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.