W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

„Wrocławski Certyfikat Bezpieczeństwa” dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk

W dniu 02.09.2018r. przy ul. Racławickiej odbył się festyn „Pożegnanie lata”, organizowany przez Radę Osiedla Borek oraz M.S.M Energetyk. Impreza odbywa się cyklicznie i przeznaczona jest dla lokalnej społeczności. Tegoroczne spotkanie było jednak wydarzeniem szczególnym, ponieważ Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk został przyznany „Wrocławski Certyfikat Bezpieczeństwa”, wręczony uroczyście przez przedstawiciela Urzędu MiejskiegoJacka Sutryka. W spotkaniu brał udział również Strażnik Osiedla Borek – Zbigniew Wester. „Certyfikat Bezpieczeństwa” to efekt współpracy: Wrocławskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej, oraz Pogotowia Ratunkowego. Jest przyznawany przez kapitułę, złożoną z przedstawicieli ww. służb – po ocenie wdrożonych działań. Przystąpienie do programu jest dobrowolne i mogą się do niego zgłaszać zarządcy osiedli, czy nieruchomości. Warunki, które muszą być spełnione to:
– odpowiedni dojazd do osiedla (jeżeli są szlabany, to muszą automatycznie reagować na sygnał pojazdów uprzywilejowanych);
– przystosowanie klatek schodowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
– wywieszenie informacji z danymi kontaktowymi do najważniejszych służb w mieście, łącznie ze specjalnymi kodami dla służb ratowniczych;
– uporządkowana zieleń;
– dodatkowo oświetlone każde miejsce, w którym potencjalnie mogą zbierać się ludzie;
– miejsca przyjazne osobom niepełnosprawnym.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą bezpiecznego miasta, a w nim bezpiecznych osiedli do ubiegania się o takie wyróżnienie.

BD