W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

XXVII LAT STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 1991 – 2018 (zdjęcia)

Straż Miejska Wrocławia  została powołana 25 września 1991 r.  przez Prezydenta Miasta Wrocławia ale historia Straży Miejskiej Wrocławia rozpoczęła się w styczniu 1991 roku utworzeniem Miejskiej Służby Interwencyjnej, jako jednego z wydziałów Urzędu Miejskiego. Przeszkolone przez Policję osoby rozpoczęły egzekwowanie przepisów porządkowych i kontrolę służb odpowiedzialnych za czystość.

 

 

„Ślubuję uroczyście służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi, przestrzegać porządku prawnego i dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby

 

  • Miejska Służba Interwencyjna 1991 r.

 

  • Straż Miejska Wrocławia  25 września 1991 r.

 

 

  • Straż Miejska Wrocławia 2018 r.

 

wf