W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

JEST ZIMNO – STRAŻNICY POMAGAJĄ POTRZEBUJĄCYM

W dniu 29 stycznia 2019 r. patrol strażników miejskich z oddziału ochrony środowiska, wspólnie z pracownikiem Zarządu Zieleni Miejskiej, kontrolował w Lesie Rakowieckim miejsca przebywania osób bezdomnych. Przy ulicy Międzyrzeckiej w pustostanie zastano starszego mężczyznę, mieszkającego tam od ok. 20 lat. W pomieszczeniu w którym mieszka jest czysto i ciepło. Nie oczekuje żadnej pomocy, nie chce być przewieziony do schroniska lub ogrzewalni –  czuje się dobrze.  Mężczyzna otrzymał od strażników specjalny pakiet żywnościowy.

wf