W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości w warsztacie przy ulicy Niedźwiedziej (zdjęcia)

W dniu 30 stycznia 2019 r. o godz. 11:15  patrol strażników miejskich z oddziału ochrony środowiska przeprowadził kontrolę posesji przy ulicy Niedźwiedziej. Strażnicy ujawnili  piec w trybie pracy, a w nim przepalony olej silnikowy. W związku z wykroczeniem nałożono mandat karny w wysokości 500zł. Ponadto ujawniono na terenie warsztatu przelewającą się beczkę z przepracowanym olejem silnikowym. W związku z wprowadzaniem zanieczyszczeń w postaci oleju silnikowego do wód gruntowych nałożono mandat karny z art. 478 prawa wodnego w wysokości 500zł. Z uwagi na zły stan sanitarno – porządkowy posesji na której prowadzony jest warsztat  nałożono mandat karny z art. 100 KW w wysokości 100 zł.

 

 

 wf