W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – w trosce o czystość Ługowiny (zdjęcia)

W dniu 31 stycznia 2019 r. funkcjonariusze z oddziału Ochrony Środowiska wspólnie z pracownikami MPWiK przeprowadzili kontrolę posesji przy ulicy Zarembowicza i ulicy Wardzyńskich. Istniało podejrzenie odprowadzania ścieków do cieku wodnego Ługowina. W trakcie działań wykorzystano profesjonalny sprzęt do zadymiania rur. W wyniku działań ujawniono 4 posesje z których odprowadzane były ścieki bytowe. Wobec właścicieli posesji zastosowano postępowania mandatowe z art.10 ust.2a Ustawy o Utrzymaniu Porządku i czystości w Gminach oraz art.478 Prawo wodne na łączną kwotę 1750zł.

wf